ABOUT US

Wij doen wat wij zijn (duurzaam)
Dex is een architectenbureau dat staat voor een nieuwe generatie ontwerpen en bouwen: The Dex “Gen”. Een frisse nieuwe generatie die doet wat het belooft met een scherpe visie op het gebied van duurzaamheid. Heb je bijvoorbeeld een (zelf-) bouwkavel, waar je met duurzame materialen, energie een gezonde en duurzaam woonklimaat wil creëren. Van totaal concept tot projecten met een tijdelijke gebruiksfunctie. Dex Gen helpt je als architect om dit te realiseren. Wij geloven in een doorbraak.

Bureau
Sinds 1998 is DEX werkzaam in de architectuur, vanuit diverse schaalniveaus en een gevarieerd opdrachtenbestand. DEX is gespecialiseerd in utiliteitsbouw, woningbouw / woonzorg, penententiaire inrichtingen, theaterbouw en stedenbouwkundige herstructurering. DEX analyseert de context om vervolgens een oplossing aan te dragen vanuit de beleving van het gebouw. Elk gebouw en de omgeving waar het in staat, wordt op een specifieke snelheid benaderd en ervaren. De snelheid van beweging bepaalt het karakter van elk gebouw. Op alle schaalniveaus.

DEX staat voor Duurzaam Exemplaar
Wij ontwerpen integraal. Hiermee bedoelen wij, dat voor elk architectonisch vraagstuk een totaalconcept wordt aangeboden. Een gebouw dat voldoet aan de regels van duurzaam bouwen, gecombineerd met een duurzaam energieconcept.

DEX staat voor Design Excellence
Wij benaderen een ontwerp vanuit de menselijke kant. De interactie tussen alle partijen binnen het ontwerp- en bouwproces en de complexiteit van de opgave, vergt goede communicatie. De kwaliteit van elk product wordt hierdoor mede bepaalt. Wij streven het ambitieniveau van de opdrachtgever na en willen het naar een hoger niveau tillen. Dat is wat wij zijn.