Basis Zeeburg – IJzersterk!

9

INLEIDING EN VISIE
De gemeente Amsterdam heeft een prijsvraag uitgeschreven waarbij partijen worden gevraagd om een creatief plan te ontwikkelen voor het tijdelijk gebruik van 3,6 hectare grond op het Zeeburgereiland. Het terrein wordt beschikbaar gesteld voor een periode van 10 jaar, voor het symbolische bedrag van één euro per jaar.

Op basis van de door de gemeente beschikbaar gestelde randvoorwaarden en uitgangspunten zijn DEXgen, Mahler Vastgoed en Anneveldt Advies vol enthousiasme begonnen met het bedenken van concepten voor de tijdelijke invulling van het gebied. Al snel werd duidelijk dat het een uitdaging zou gaan worden om een concept te ontwikkelen dat tijdelijk van aard, attractief en rendabel is.

Deze uitdaging bracht een out-of-the box te denkwijze met zich mee, wat uiteindelijk ook de basis is geworden voor het plan. Door gebruik te maken van (oude) zeecontainers willen wij losse ruimtes creëren, welke plaats bieden voor de invulling van diverse functies. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan leisure, detailhandel, expositieruimtes, maatschappelijke activiteiten, sport en uitoefening van ambachtelijke beroepen.

Tevens is er aandacht geschonken aan de functionele invulling van de buitenruimtes, waarbij de gedachte is een plek te creëren waar plaats is voor recreatie en gezelligheid. Een tweede tuin / balkon voor de binnenstedelijke Amsterdammer!

Het doel van dit plan is een gebied te creëren waar mensen, vanuit alle doelgroepen en culturen, naar toe willen komen en naar terug willen keren. Van jong tot oud, van arm tot rijk, iedereen moet zich thuis voelen op deze plek. Het is een plek waar je uit de sleur van de dagelijkse verplichtingen wordt gehaald.

Omdat het belangrijk is dat het idee een meerwaarde oplevert voor de samenleving willen wij deze samenleving deel laten uitmaken van het plan. Er is daarom nagedacht over sociale en maatschappelijk verantwoorde invullingen en mogelijkheden, welke een positieve impuls kunnen vormen voor het gebied en haar toekomstige ontwikkelingen.