Zorg van de Toekomst

Dat de vergrijzing van onze samenleving een grote uitdaging is voor de toekomst, daarover is iedereen het eens. Over de oplossingen is er veel minder eensgezindheid. Hoe moeten we de zorg in de toekomst, maar zeker ook nu, organiseren? Hoe zorgen we dat ouderen in de toekomst voldoende middelen hebben om een waardig leven te leiden? Welke rol kunnen ouderen innemen in een vergrijzende samenleving en wat kunnen ontwerpers doen om ouderen in het middelpunt van de maatschappij te houden? Samen met DEXgen heeft de Hogeschool Utrecht (Verpleegkunde) een reeks aanbevelingen voorgedragen. Deze aanbevelingen zijn voorgedragen aan minister Jet Bussemaker (Ministerie van OCW), tijdens de Inspiratie en Kennisdagen voor Ouderen te Utrecht.

 

Author: admin